Terms and conditions

Terms and conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไข จากผู้ให้บริการ เนื่องจาก Ufabetroom เป็นผู้ให้บริการที่ทำการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ภายใต้กฎระเบียบของประเทศไทย มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการยอมรับให้เปิดเผยและเผยแพร่ผู้ให้บริการสู่ผู้รับบริการ และตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมแก้ไขปัญหารายละเอียดต่าง ๆ ได้และมีข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Terms and conditions

Terms and conditions ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. อายุผู้เข้าใช้บริการ : ผู้เข้าใช้บริการจะต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากเหมาะกับผู้เข้าใช้บริการที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เพื่อผลประโยชน์และความมั่นใจในการเข้าใช้บริการ และสิทธิ์ความสามารถต่าง ๆ ทางกฎหมาย
 2. ข้อมูลและบัญชีผู้ใช้งาน : ทางผู้ให้บริการจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสมัครสมาชิก ที่จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ และผู้เข้าใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลจริง ระบุชื่อ และอีเมลที่แท้จริง ให้กับผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เข้าใช้บริการ
 3. การรักษาความลับและความปลอดภัยของผู้ให้บริการ : ทางผู้ให้บริการมีนโยบายในเรื่องของความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน เพื่อรักษาความลับและข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการ จะมีการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. ธุรกรรมทางการเงิน : ผู้ให้บริการจะกำหนดวิธีการฝาก – ถอนเงิน สำหรับผู้เข้าใช้บริการ รวมไปถึงมีขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ที่มีเงื่อนไขตามข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 5. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการจะปฏิเสธการรับผิดชอบในเรื่องของความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากผู้ให้บริการ และเข้าใช้บริการ หากผู้เข้าใช้บริการละเมิดสิทต่าง ๆ และไม่ทำตามกฎที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้
 6. การยกเลิกสิทธิ์สมาชิก : ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก หากท่านละเมิดข้อบังคับ และกฎกติกาตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกสิทธิ์สมาชิกได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. การปรับปรุงข้อบังคับ : ทางผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบล่วงหน้า
 8. ทรัพย์สินทางปัญญา : ทางผู้ให้บริการ ufabetroom เป็นผู้ให้บริการที่ทำการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง ดังนั้นแล้วไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอก หรือนำข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ให้บริการไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 9. ข้อจำกัดทางกฎหมาย : ทางผู้ให้บริการ ufabetroom มีข้อบังคับและกฎที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ หากถูกละเมิดสิทธิจะทำการไต่สวนตามกฎหมายทันที
 10. การผิดกฎระเบียบและข้อตกลง : หากผู้เข้าใช้บริการทำการละเมิดกฎระเบียบ และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 11. การยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับ : ทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้เข้าใช้บริการยอมรับข้อบังคับ และกฎต่าง ๆ แบบไม่มีข้อโต้แย้ง เมื่อท่านทำการสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการกับผู้ให้บริการ
 12. การติดต่อสอบถาม : หากผู้เข้าใช้บริการมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง contact@ufabetroom.xzy

 

 

new
new
ดำรงตำแหน่ง Senior Content Writer เขามีประสบการณ์ในการทำงานหลายปีกับบริษัทพนันยักษ์ใหญ่ของโลก ณัฐมีหน้าที่เขียนบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์การพนันในเชิงลึก แนะนำกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับนักพนันมือใหม่และพัฒนากลยุทธ์เพื่อช่วยให้มืออาชีพทำกำไรได้ตามเป้าหมาย เน้นข้อมูลกลยุทธ์การพนันที่น่าสนใจและสามารถใช้งานได้จริง โดยมีการทดลองความแม่นยำก่อนนำเสนอเนื้อหา บทความของเขาทั้งให้ความบันเทิงพร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่าน